Handlingar till föreningsstämman


I länkarna härunder finner ni handlingarna till föreningsstämman den 24:e april

Beslutsförslag

Revisionsberättelse

Budget

Årsredovisning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningsstämma


Som tidigare meddelat har vi föreningsstämma i Sanda Bygdegård den 24:e april. Härunder finner ni kallelse till stämman. Övriga handlingar till stämman kommer att publiceras här i god tid innan stämman.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningsstämma


Den 24:e april är det dags för föreningsstämma i Sanda Västergarn Fiber ekonomisk förening.

Tid: 24:e april kl 13:00
Plats: Sanda Bygdegård

Formell kallelse kommer i vanlig ordning skickas ut till alla medlemmar och stämmohandlingar kommer att publiceras på denna sida i god tid innan stämman.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kort referat från föreningsstämman


Den 18:e april höll Sanda Västergarn Fiber ordinarie föreningsstämma. Förutom ordinarie punkter tog stämman beslut om att föreningens medlemmar skall få juli månad avgiftsfri på grund av den goda ekonomin i föreningen. Nästa faktura kommer därför vara på 700 kr.

Dessutom beslutades att föreningen hädanefter skall erbjuda företag att ansluta sig till fibernätet genom att hyra en fiberkabel i föreningens nät. Mer information om detta kommer vid senare tillfälle.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stämmohandlingar


Som meddelat tidigare är det föreningsstämma den 18:e april. Härunder finner ni handlingar till stämman.

Förvaltningsberättelse
Beslutsförslag
Budget
Revisionsberättelse

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bland annat Kanal 5 borttagna från Telias utbud


Som ni kanske märkt eller hört i media har Telia tagit bort bland annat kanal 5 och Discovery channel från utbudet efter att avtalsförhandlingar med ägarbolaget SBS Discovery. I ett försök att kompensera lägger Telia till ett antal nya kanaler i utbudet. För att komma åt dessa, starta om dina TV-boxar.

På grund av att SV-Fiber är kollektivanslutna till Telia har vi ingen möjlighet att byta TV-leverantör, men styrelsen för diskussioner med Telia om hur vi skall lösa den uppkomna situationen för våra medlemmar.

Vi hoppas dock som alla andra att avtalsförhandlingarna mellan Telia och SBS skall ge resultat så att kanalerna kommer tillbaka fortast möjligt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningsstämma


Som tidigare meddelats kommer föreningsstämma hållas den 18 april kl 14:00 i Västergarn hembygdsgård. Kallelse finner ni på länken nedan. Stämmohandlingar kommer att publiceras här inom kort.

Kallelse till föreningsstämma

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningsstämma 18 april


Sanda Västergarn Fiber ek.för. kommer att hålla föreningsstämma lördagen den 18 april klockan 14.00 i Västergarns hembygdsgård.

Stämmohandlingar kommer att publiceras här i god tid innan stämman.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny postadress till SV-Fiber


På grund av flytt skall fortsättningsvis all post skickas till följande adress.

Sanda Västergarn Fiber
c/o Mats Ågren
Sanda Stora Varbos 941
62379 Klintehamn

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny sida om felanmälan


Det har varit oklarheter om hur felanmälan går till i så fall problem skulle uppstå med fiberanslutningen. Vi har därför lagt upp ett par korta steg att gå igenom i samband med felanmälan. Guiden hittar du längst upp i menyn under rubriken Felsökning och felanmälan

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer